terug

volgend


 
 

SITE LLAURO

HET MIDDEN
in het land "au"
Register I. E. nº 1997/03/39/53  31  januari 1997.

rapport

De Idee maakte zichzelf sterk, op de voor de Idee deugdelijke plaats Ilii. De Idee herkende zichzelf, werd aangetrokken, ving zichzelf op en leidde zichzelf naar de Moeder, Stad van Licht, site Ilici. De tijd spreidde zichzelf, de oer vrouwelijkheid,  in haar beide faceten van vernietiger en matrix van de schepping, vervulling, de drager van het zaad, die de onderlinge uitwisseling veroorzaakt van vuur en water, aktie en weerstand.
  De ideeën, de variabele, multidimensionele biotoop, van vaste figuren, van driedimensioneel,  naar gedraaid, gebogen, gerekt of hoe ook hun modellen veranderend, transparant,  naar multidimensies, met bulten en putten, binnen en buiten, zich  uitbreidend aan snelheden, met alle intervallen,  met de oneindigheid, van zijn en niet zijn, door al deze grenzen.
Dit is de meest echte werkelijkheid. 
Het grootste vierkant heeft hier geen hoeken, de hoogste muziek heeft hier geen toon, het grootste beeld heeft hier geen vorm. Alles is erin vertegenwoordigd, alle tegenstellingen, en omvat deze terwijl het een ontplooiing aan elk ding verleent en brengt alles tot voltooiing.
De site in Llauro, Frankrijk, is samengesteld uit  drie aparte geografisceh situaties die een eenheid vormen. Ze zijn gesitueerd binnen een radius van enkele kilometer. Het transparant  multidimensioneel kunstwerk, geïntegrerd door deze drie afzonderlijke eenheden met geëigende installaties, is gesitueerd in de gemeente Llauro en de gemeente Vivès in de Franse Oost-pyreneeën.

klank "AU"
saffier
ijzer en uranium
zaden en granen
donker rood en violet
brem en tijm

Het Midden

De centrale site van deze drie eenheden, genoemd "Het Midden", is ook het natuurlijk centrum van de uitgestrekte residentiële zone. Deze centrale site in gesitueerd in de gemeente Llauro, Oost-Pyreneeën, Chemin Communal naar Tordères, "Coll del Puig", sektie A, perceel nr 338P, oppervlakte 2.565 m2. De eigenaar van het perceel is de non-profit vereniging "Cité de l´Homme, Société Civile d´Etude et de Recherche".

Op het bovenste gedeelte van de "Coll del Puig" werd door de auteur, Águila, in 1977 een "kreatieve as" opgericht  als een monumentaal kunstwerk omgeven door de natuur. De as, de kleinere en grotere omgeving en het werk van de medische wetenschap, evolueren in differentiaties van een ritme van zeven.

De magnetische wortel van de as wordt kontinu omgeven door bronwater, vanuit het water bassin waarin het water vooraf werd opgevangen. Van daar volgt het water zijn loop naar het  lager gelegen platform, waar het het dorpje voedt, dat daar opgericht werd met zijn twaalf verblijven, kleine pleinen en publieke installaties. Het water loopt naar beneden naar een lager niveau waar een deel ervan de keuken en de eetzaal voedt. Het loopt dan verder naar een nog  lager niveau waar een deel ervan het de sanitaire installaties hygiënisch maakt en het vindt zijn weg naar de ondergrond, naar de moestuin en de kruidentuin aan de voet van de berg.

Beschrijving

In het midden van het bovenste platform is een rond forum gemaakt met een diameter van 6 meter, een stenen vloer omgeven door een wal, die bestaat uit een stenen zitplaats, die onderbroken wordt door een ingang van drie meter breed.
Aan de westzijde van dit platform is een theehuis gesitueerd, dat bereikt kan worden vanaf het forum via een smal pad dat zich slingert doorheen de wilde struiken, kruiden en kurkeiken. Het theehuis is gebouwd in hout, en de flexibele konstruktie is van zeil en wordt  gebruikt als  muur en dakbeschutting wanneer deze  ontvouwd is.

Verschillende houten terrassen, opgericht op verschillende niveau´s, omgeven het thee- huis. Het pad leidt naar de volgende, lager gelegen platforms, en loopt slingerend naar beneden. De wandelaar die dit pad volgt wordt rustig en ervaart de wandeling als een stimulering van zijn ademhaling. 

Zo komen we naar het platform waar twaalf verblijven gesitueerd zijn rond een centraal  plein en waar we een panoramisch zicht hebben op de wijdse omgeving.

De huizen zijn gebouwd middels  ingenieuze, zeer eenvoudige houten kombinaties. Sommige huizen zijn in elkaar uitgewerkt, andere staan apart, maar allen zijn ze gebouwd met een zeiltentkonstruktie die bijna los staat van de huizen en die de muren en de daken vormt van de huizen.

De keuken en de eetzaal zijn gesitueerd op het niveau beneden het kleine dorp en zijn samengesteld uit  een ovalen, gesloten centrale kolom, die alle publieke installaties bevat. De keuken is gesitueerd in het midden van een ronde, betegelde vloer, die dient als een open eetplaats. Daar omheen, aan de perimeter ervan, is er een twee meter hoge muur in een centripetale konfiguratie, die beschermend rond de gasten staat, die aan houten tafels kunnen plaats nemen.

De bedekkende zeiltentkonstruktie heeft dezelfde funktie als die van het dorp op het hogere platform. Wanner het slecht weer is, wikkelt de tentkonstruktie zich automatisch rond de huizen. Bij warm en helder weer, trekken de muren en daken zich automatisch terug van de huizen en brengen ze koelte. De badkamers en toiletten zijn gesitueerd op een lager niveau onder de immense afhellende zeilkonstruktie en zijn gemaakt van zacht marmer. Het water springt op uit kleine fonteinen,  die individueel gemanipuleerd kunnen worden. Een kontinu geaktiveerde water hygiëne is voorzien voor de "franse" toiletten. Alle publieke voorzieningen zijn vlakbij.

Verdergaand naar het laagste platform, vinden we de keukentuin en de kruidentuin. Daar kan men verder gaan naar de Chemin Communal van Tordères,  waar, dieper in het ravein, er een bron is en een beek.

De Prana berg

Op een kilometer afstand van dit monumentaal kunstwerl, genoemd "Het Midden",  naar het zuiden toe, ligt  de "Prana Berg" . Deze installaties zijn gebouwd met houten konstrukties, met kleine indivuduele overkappingen, volgens de noodzaak.
Deze "Prana Berg" is gesitueerd in een  zachtglooiende vallei met een kleine beek. De konstrukties, samengesteld uit grote platformen op verschillende niveau-s, wordt gebruikt voor de praktijk van het zelf genezen en alle publieke installaties zijn voor dit doel ingebouwd, zoals behandelings kamers, relax platforms, baden,  keukens, etc. Verder naar beneden op de weg naar Vivès, vooraleer men in dit dorp komt, vindt men, op het territorium van Vivès, de "Mas Ilici". Deze werd door Águila ontworpen in 1993 en gebouwd als een ontmoetingsplaats voor de beoefenaars van zachte geneeswijzen en andere alternatieve medische zorgen.

De ontmoetingsplaats "Mas Ilici"

Deze hele konstruktie, gebouwd met materialen van de streek, ligt in het centrum van de eigenlijke geo-biologische residentiële zone. Het gebouw wordt gebruikt voor tijdelijke ontmoetingen (van  maximum een paar dagen ) van deze beoefenaars van zachte geneeskunde en is geëigend voor praktische of organisatorische doeleinden.

Het praktisch gebruik van de site Llauro

Deze site is niet alleen een uitgestrekte residentiële zone, de grootste en meest specifieke van de zeven sites, maar bezit ook de eigenheid van de menselijke energie. Dit resulteert in een mentaal en lichamelijk welzijn en wordt uitgedrukt door de praktijk van preventieve gezondheidszorg in het grotere gebied van de kreatieve as.

De kreatieve as

Deze as kreëert een interaktie tussen de elektrische top van de tellurische as, die  de kosmische oktaaf ontvangt  -  vliedende vibraties op de fysische grens van bestaan en niet bestaan, gedragen door hydrogen als passieve kracht naar de aktieve kracht toe. De as heeft een inklinatie van 26 graden en de gemagnetiseerde wortel van de as is vastgezet in de aarde op ongeveer 8o cm diepte.

Door deze kreatieve as, die spiraliseert als expansie maar ook als kontraktie van de twee krachten, worden deze opgespleten en komen ze in het midden terecht, waar doorheen een lading partikels trekt in beide richtingen.

In het Midden zijn horizontale houten platforms gekonstrueerd op verschillende niveaus´s (40 en 60 cm hoog). Wanner men gaat zitten in het Midden in kleermakerszit, met een rechte rug, ontspannen, en met een subtiele geestestoestand, en wanneer de lichaamsvochten in goede konditie zijn, kan men deze krachten opladen van hemel en aarde, en de richting en kwaliteit van de cellen wordt vergroot.