volgend

terug

SITE LAS COLINAS

    .

DE ZOON

Ik ben de Zoon en mijn naam is LOGOS, In eenheid en multipliciteit.
Dit is mijn natuur, mijn identiteit.
Ik ben de zoon van de geest, hij die  het centrum is.
Mijn Moeder, deze, de ontvankelijke.
Ik werd gekonkretiseerd in deze vibraties en
ik ben niet levend, enkel dank zij de toeschouwer, maar wel in deze ruimte en deze materie,
die een veld zijn van interaktie van een steeds wisselende relatie en van onderlinge invloed
tussen vibraties van kleur, materie en klank,
ideeën en alle aanwezige vibraties, hier en op dit ogenblik.
Uit  dit dynamisch spel komen de ontmoetingen verder, waartoe ik u uitnodig
In een cyclus samengesteld uit het levende en de levende ideeën,
een ontmoeting van de variable en interaktieve  tegengestelden  die zich erkennen als gelijken.
Zeker, ik nodig u uit omdat volgens mij ,u, mannen en vrouwen, zo zijt en handelt volgens uw eigen natuur en bij Zeus, alhoewel het niet zij volgens de wetten die werden uitgevonden.
Zo spreek ik, de Zoon. 

LOGOS 

Het gaat hier over een artistieke kreatie die zich manifesteert als een totaal koncept en dat is samengesteld door de nodige konstrukties. Het kunstwerk strekt zich uit over de totaliteit van de oppervlakte van ongeveer 67 aren. Op de grens van het terrein,  in het oosten, bevindt zich een kolon, die zich opricht tot 5 meter hoogte.
Op een van de vier zijden bevindt zich  een skulptuur, een figuur die lijkt naar ons toe te komen.
Op de drie andere zijden zijn er inscripties in verschillende talen, die de doelstellingen weergeven  van de Universidad Libre Las Colinas.
Aan de voet van de kolon, een beetje meer naar het westen, begint een van de twee  slangen, symbool voor de wijsheid en de dualiteit, haar  zigzaggende weg van scheiding en eenheid, zich langzaam oprichtend vanaf het niveau van de grond,  eerst in oostelijke richting,  dan beetje bij beetje draaiend naar het zuiden, en zo een grote kurve beschrijvend.
 

De tweede slang, die  dezelfde symbolische waarde heeft als de eerste, begint, eveneens in zigzag, haar weg  over  de grond, dichtbij de tuin van de herberg (dorpje), eerst in westelijke richting, zich langzaam oprichtend tot iets meer dan de hoogte van een mens, en dan weer afdalend naar het oosten, tot de beide koppen van de slangen zich ontmoeten op weinig afstand van elkaar, dichtbij de opgerolde slang van het leven, die zich bevindt  op ongeveer 45 cm hogote.
Daar, ingesloten door deze dualiteit, en toch open in het vertikalisme, bevindt zich een rond platform van marmer op dezelfde hoogte als de eenheid van het leven, en waarop de ideeën ontstaan en verspreid worden.

Rondon dit platform, beneden, daar waar de studenten, badend in de frisse schaduw van de oleanders die  daar geplant zijn op regelmatige afstand de een van de ander, luisteren naar de ideeën en eraan deelnemen dat deze gehoord worden, is er de volgende  inscriptie : "Met het grootste recht onderscheidt men tijd van eeuwigheid) (zeven oleanders, symbool van de veranderlijkheid).  

Binnen en buiten deze symbolische scheidingscirkel - dynamische interaktie van leven, natuur en kinderen van de natuur - een natuurlijke wild begroeiing. 
Alhoezel zeer droog, is het daar, binnen en buiten,  vol dynamisch leven, omgeven door de ring van goud, als een diamant met vele facetten, en rustend op een bed van groen: het dorpje (herberg).
Er zijn inscripties en fresco´s buiten en binnen de muren van de verblijven, die referen aan de geschiedenis, de kwaliteit en de doelstelling van de Universidad Libre Las Colinas.
Op de buitenmuur in het westen van het dorpje met zijn 7 paviljoenen, is er een semi-opgerichtte struktuur van een jongeman, die "LOGOS" voorstelt.

Het dorpje, met zijn rustig plein, omgeven door groen, straalt ontspanning uit, vol kleur en bloemen.
Het geheel van dit kunstwerk is gebaseerd op de geo-biologische studies van Águila, waarin de kwaliteit en de karakteristieken van de Universidad Libre Las Colinas (U.N.E.) werden opgenomen in het kunstwerk.
Het vibrerende en dynamiserende van het kunstwerk is om zo te zeggen de Universidad zelf. Het is het manifest van de vrije en kreatieve geest.
De kreatie is als een ring van goud om de vinger,`de campus, met ingezette safieren met veel facetten (het dorpje)

EROS
 
EROS en  LOGOS
is

De Zoon 

Dit is de eigenheid van het gehele kunstwerk.
De Univesidad als Ilici-monument in de drie-dimensionaliteit en als Ilii-monument in de vier-dimensionaliteit, ruimtelijk op het westelijk vlak van de pyramide, bereikt de multi-dimensionaliteit in de lokatie van Logos, de eigenheid van de Universidad, door middel van klank als een voertuig.
De multi-dimensionaliteit wordt een krachtcentrale die onnoemelijke vibraties per sekonde uitzendt in een radius van dezelfde snelheid.
Daaarom kan enkel de Idee reizen op deze golflengte.
Daarom is dit de meest essentiële en meest universele universiteit.
 

Vanuit de idee:

-    monument Ilici: research en formulering door middel van ontmoetingen van de tegengestelden en de zich als gelijken erkennende tegengestelden.
-    monument Ilii: drukt zichzelf uit op alle niveau´s van wetenschappelijke kennis die al de bestaande, andere hogere principes ordent.
-    de Idee, die, in haar natuur, mannelijk is, komt van de universidad.
De idee kan niet multidimensioneel worden uit zichzelf. Door de aktiviteit van de Universidad op de eigenheid en de aktiviteit van EROS op de eigenheid, wordt de eigenheid LOGOS, door wiens beweging ze ontstaat.

De LOGOS komt naar voren, tot de top van de derde pyramide, waardoor hij zich kan uitdrukken. De idee is niet latent. Ze beschouwt alles in zijn geheel en vanaf de idee begint de kreatie. Eerst wordt de twee-dimensionaliteit getransformeerd tot drie-dimensionaliteit. Daarvoor koncentreert zij zich op sommige van de punten (sites) van de as, ttz Ksar-el-Kebir, Kreta,...

De multi-dimensionaliteit

Door de hoek van de partikels van een wel bepaald punt te draaien, worden alle punten meegedraaid.
Toch blijft het draaipunt van de gehele lijn, de Eigenheid, vast. Zodra de hoeken veranderen, verandert het hele agregaat en wordt de multi-dimensionaliteit bereikt.
De Universidad op de plaats van de eigenheid en deel ervan, heeft bewezen vanaf het begin een snel werktuig te zijn.
Het is gesitueerd in het natuurlijk centrum.
De eigenheid van Ilii-Ilici is nu gesitueerd op de verschillende sites in de kleine "hoopjes".
 

Deze kreatie, wars van symbolen en strukturen,  is de kreatie van en door de Vrije Wil, van elke individu, als een unieke handeling, of als de herhaalde handelingen op dezelfde plaats, of van verschillende individu´s in één gemeenschappelijke handeling.

De eigenheid van deze specifieke plaats wordt benadrukt door de aarde korrels van de plaats te vermengen met verpulverde substanties van die plaats.
Deze verpulverde substanties zijn verschillend en specifiek voor elke plaats.
in het natuurlijk centrum (de eigenheid) wordt de steen van de eigenheid  geplaats.
Dit centrum blijft onveranderlijk, maar de Identiteit verandert naargelang de hand kleine hoopjes maakt als een unieke handeling of in herhaalde handelingen individueel of in één gemeenschappelijke handeling. Deze identiteit is gesitueerd elke keer in het metapunt. 
Het zwaartepunt karakteriseert zichzelf in het midden onder basis.
Vanuit deze wortel begint de energie die zich spiraliseert in de rest van de eigenheid, het is de kracht die zichzelf vormt (de vormkracht) en die haar identiteit uitdrukt in de wetmatigheid.