terug
SITE ILICITIS
 Visado 12 september 1997. Register nº 1995/30/36/869  20 oktober 1995.
 

DE MOEDER
 

partimonium van de mensheid 
 

De opgerichtte oost-zijde van de grote pyramide wordt uitgerekt tot waar de derde pyramide gevormd is. Ilicitis is gelegen op dezelfe ruimtelijke plaats als de Universidad en Politeia. Daar is ook de derde en vierde dimensie van Ilicitis gesitueerd, die samengesteld is door Iliii en Ilici.
Ilicitis in zijn multi-dimensionaliteit, is gelegen op de diameter van het oostvlak van de derde pyramide en terzelfdertijd in het midden van de grote pyramide. Dit is De Moeder.
Vanaf de Moeder gaan we verder naar de loodlijn van de grote pyramide tot we het punt bereiken dat ligt op dezelfde hoogte als de Universidad.
Dit punt is Eros.
Eros verenigt zich met Logos.
Dit is de eigenheid.
 


 
 

Vanuit de Stad van Licht, de oer vrouwelijkheid, in haar beide facetten van vernietiger en matrix van de schepping, de drager van het zaad dat de onderlinge wisselwerking veroorzaakt van vuur en water, aktie en weerstand.