Terug

 

De " Kreatie in de Vrije Wil" reikt tot in het domein van een zo hoog begripsvermogen , dat het er niet meer toe doet of de gegevens  al of niet zo zijn als we door traditie gewoon zijn, terzetfdertijd is het laag drempelig intutief begegrijpbaar
Deze Idee, die een geheel van kennis is, kan een goede hoop hebben dat zij begrepen kan worden ook door wezens, waar ook in de kosmos, en ongeacht ook hoe afwijkend  hun zintuigen zijn.

Deze Idee blijft in het begripsvermogen van ons bewustzijn - en inderdaad, heeft zij te maken,en omvat in haar creatie zowel  het hierbovengenoemde, als   filosofie, wiskunde, ekonomie,  militaire zowel  als ekonomische strategie,architectuur, kompositie in alle kunsten, geneeskunde, kommunikatie,  kernfysika,technologie,ballet, sport en zovele andere.
Door haar  veelzijdigheid,  door haar estetisch aspekt en haar  volstrekte onbezorgdheid voor praktische toepassingen, die toch perfekt kunnen in alle domeinen,.kan ieder die er goed kennis mee heeft leren maken, van deze Idee in deze  kreatie  houden, met dezelfde warmte en passie als een liefhebber voor zijn liefhebberij.

Het kunstwerk, "De Creatie vanuit de Vije Wil", is een  levende schepping die het  ongrijpbare idee, de individuele  mens, bewuste scheppingsmogelijkheden  geeft.  Daar het zich niet louter beweegt  in de  bekende driedimensionaliteit, van voor en achter, naast of onder en  boven elkaar in tijd en ruimte, maar levendig en terzelfdertijd, ja op het zelfde ogenblik waar de tijd en ruimte  in elkaar  schuift


Voor wie niet ingedeeld wil worden, en aan dit levendig kuntwerk in alle ongebondenheid wil deelnemen en naar eigen mogelijkheden en inzicht aan de groei van dit  toch ongewoon levend kunstwerk wil meewerken.

Terwijl de groei van het geheel  een  totaliserng is van de kollektieve  groei van de delen maar  in zichzelf doelgerichte groei van het geheel en zoals het  gesteld is met de delen, zo is het ook met het geheel.
Het dragende maatschapelijke structurele opzet , vooral wat bettreft de verschillende werkende delen,  is de vzw Ciudad del Hombre, die  vooal adminstratief handelt voor  de creatie en toezicht houdt  vooral op de inhoud en de ethiek die van de bron van het kunstwerk uitgaat.