SITE KRETA
 

.
Dit is wat verwijst, in de klank a` is hi, die de wetenschap neemt (grijpt).
In "a" draagt zon en mars de emontionele golf/semi- warmte golf 
Hij die stormt en balanceert, draagt ijzer en goud, en is omringd 
met oranje en rood .Rijst en amethist behoren bij hem 
Men kiest voor i-l-i-i of ilici 
Ilici  verwijst  naar het verleden, i-l-i-i wijst naar voren  

MAGNESIA  
http://www.levkaori.org
levka ori
Door een oud student van de Agora/ilicitis, bewust van het feit dat zelfs, alhoewel een werkelijk nieuw idee reeds volledig kan ontwikkeld zijn, het mogelijk is dat het niet algemeen wordt aanvaard omdat het moeilijk te begrijpen is of omdat de kracht van de gevestigde ideeën geleid wordt door verschillende tekenen en signalen.
"De identiteit en de inherente mogelijkheden van deze site hebbende onderzocht, kunnen wij besluiten dat veel elementen aanduiden dat deze plaats een ideale lokatie zou kunnen zijn waar het nieuwste onderzoek en de modellen van integratie kunnen getest worden in kalme en ontvankelijke rust" .

Op deze mening van Fernand Callebert besluit hij, begin de  jaren 1990, samen met Alexander Cool, twee oud studenten ,en Gotfried Hilscher oud- gastdocent, die zich  nu  "The Levka Ori Group" noemen, met deze werkgroep te starten in de geest en  invloedssfeer van ?,staande projekten.

En eindelijk is het zover: Gefascineerd door de idee van Plato's utopische stad 'Magnesia' hebben kunstenaars van verschillende disciplines (land art, fotografie, schilderkunst, poëzie, muziek, interaction & motion design) een interaktieve en interdisciplinaire voorstelling opgezet rond land- en audio-art in de Kretenzische witte bergen. Een avond met creaties van "magnesia" soundscapes door Barbara Buchowiec, Moniek Darge, een nieuwe klankcompositie van Kurt Du Tré, foto's van o.a. Dany Lobe, Nicole Bauwens, Maarten en Fernand Callebert, een dvd van Lien Baert en de voorstelling van de nieuwe magnesia-cd. 


 
  
 

                                                                                     peter schmid, oud gast-docent 
 

naar De Bloem
Terug naar de Kreatie van de Vrije Wil
  Home